Ситеми за компресирање на воздух

Пневматика

Ситеми за Индустриско Ладење

2739_original1 hala 2739_original3 2739_original2 hala1 2739_origina4

Располагаме со

 

  • 1 ЗАВОЈНИ Компресори - BOGE Германија
  • 2 КЛИПНИ Компресори - SHAMAL Италија
  • 3 Широк асортиман на Половни Компресори
  • 4 Сушачи за воздух и ладилници за вода - MTA Италија
  • 5 Милимикронски филтри - Omega Словенија
  • 6 Боци за воздух за низок и висок притисок и вакум боци - SICC Италија
  • 7 Вакум пумпи - Италија
  • 8 Генератори за производство на азот и оксиген
  • 9 Секакви видови на брзи спојки и редуцири MINDMAN
  • 10 Црева за воздух 12-60 bar