Сервис

Експресен сервис

Компанијата ЕУЛОС ДОО е единствена фирма во регионот што извршува генерални поправки – ремонт (со гаранција) на сите видови компресори со автентицни делови за секој компресор.

Техничкиот сервис на ЕУЛОС опфаќа:

  • Сервис, но и генерални ремонти на сите видови компресори
  • Превзема одговорност и гаранција за секој компресор
  • Резервни делови за сите видови компресори
  • Поправки на сите видови сусаци на воздух и ладници за вода (Water coolers)
  • Поправки на сите видови надувуваци (Blowers) и вакум пумпи (Vacuum pumps)

ЕУЛОС

  • Вршиме инсталација на воздушната мрежа
  • Со нашите сервис возила секогаш сме блиску до вас за побрза и подобра услуга

Големиот број задоволни клиенти го заслужуваат најдоброто од нас

Во случај на сериозен дефект за кој е потребно повеќе време за поправка, ЕУЛОС може да ви даде замена друг компресор (без паричен надоместок) се додека вашиот компресор не биде комплетно готов.