Производи

service-img

Компресори

Компресори од BOGE Compressors, COMPRAG, Shamal, MTA, и други.

service-img

Контролери

Контролери од BOGE Compressors со наша комплетна поддршка и сервис.

service-img

Вакуум пумпи

Вакуум пумпи од UVL со наша комплетна поддршка и сервис.

service-img

Резервоари (боци) за воздух

Резервоари за воздух од SICCTECH со компелтна поддршка и сервис.

service-img

Сушачи и линиски филтри

Вакуум пумпи од COMPGRAG со наша комплетна поддршка и сервис.

service-img

Генератори на азот и кислород

Голем избор на генератори на азот и кислород со комплетна поддршка и сервис.

service-img

Чилери

Чилери од TOOLTEMP Switzerland и МТА Italy со комплетна поддршка и сервис.

service-img

Надувувачи (блоуери)

Голем избор на надувувачи со комплетна поддршка и сервис.

service-img

Генератори (агрегати)

Голем избор на генератори со комплетна поддршка и сервис.

ДОО Еулос Струмица
ул. Василевски пат бб
Василево, Струмица

+389 71 377 488
Побарајте не!

eulos_sr@yahoo.com
24/7 онлајн поддршка

mk_MK